Vilkår

Vilkår for bruk av «Gjesdalbuer» mellom Bruker og Gjesdalbuen

Ved å godta denne avtaleteksten godtar du vilkårene som er beskrevet for deg som Brukar av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonser som blir laget i tjenesten.

Det er brukeren selv som bestemmer innholdet i annonsene sine, men brukeren må følge normal skikk og sedvane. Annonser og hilsninger skal ikke inneholda bilder som brukeren ikke har rettighetene til og brukeren må være sikker på at personene på bildene vet om bruken og er enige. Innholdet i annonser og hilsninger kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Brukeren vil få anledning til å rette opp dette innholdet.

Avisa har rett til å brukea bildet og tekst i annonser og hilsninger i avisa sine nett- og papirprodukt. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig for tjenesten brukeren benyttar seg av.