Harald Dahlstrøm 80 år

30.04.2019

Vi vil gratulere vår spreke, omsorgsfulle og engasjerte far, svigerfar, morfar/farfar, og oldefar med 80-årsdagen 30. april. Vi er så glad i deg, og du betyr så mye for oss alle! Hjertelig hilsen dine fire barn m/ektefeller, barnebarn og oldebarn.