Astrid Tangedal Madland 50 år

28.03.2019

Astrid er ein av dei 86 norske babyane jordmor Anna Gjersdal tok mot på Madagaskar. Astrid trødde sin barnesandalar i varme sanden i Maintirano misjonsstasjon ved Mosambikkanalen. Ho var ein av 17 norske elevar som starta i første klasse ved Den Norske Skolen i Antsirabe. I to periodar arbeidde familien Madland for Det Norske Misjonsselskap i Kamerun. Då var Astrid lærar ved Den Norske Skole i Ngaundere. Interessa for språk og litteratur får nå Gjesdal Ungdomsskole nyta godt av. Foreldre og søsken og familien elles ynskjer energibunten vår alt godt på 50-årsdagen 28. mars.