Asgaut Søyland og Caroline Vinningland Sitter

17.02.2019

Me gifter oss laurdag 23. februar i Gjesdal kyrkje. Vigsel kl 15.00.