Lars Frafjord Haarr

14.01.2019

Lille Lars ble født 2. januar 2019, Terje og Gustav er blitt stolte storebrødre. Mormor og morfar gratulerer.