Andreas og Malin Killie-Grenasberg

05.09.2018

ble viet i Oslo rådhus 03.03.18 og hadde ringseremoni og bryllupsfest på Årvoll gård i Oslo 01.09.18. Sønnen Finn er med på bildet. Vi takker for en flott fest.